Moderni kuisti, valokateratkaisu
Monimuotoinen kattorakenne
Kauniit yksityiskohdat
Toimivat rakenneratkaisut
Rakenteiden fysikaalinen toimivuus
Mietityt liitosdetaljit

Suunnitelmista TYÖMAALLE

RAKENNEKUVAT
Erittäin tärkeä työvaihe rakennusprojektissa on rakenteiden kestävyyden laskenta, rakennuksen kokonaiskestävyys ja rakennesuunnitelmien teko. Haluattehan, että talonne kestää tuulet ja tuiskut sekä pianon ja poreammeen painot ilman taipuvia palkkeja tai vielä pahempaa.
Rakennusfysiikka, sen ymmärtäminen ja siirtäminen konkreettisesti liitos- ja työmaadetaljeihin on osoittautunut monille rakentajille tai talon ostajille viime aikoina ongelmalliseksi. Mikäli tämä osio suunnitelmista ei ole kunnossa, voi taloonne pahimmassa tapauksessa tulla pelättyjä kosteusongelmia tai lämpövuotoja, jotka voivat olla todella kalliita.
Ammattitaitoinen suunnittelija tuntee hyväksi koetut ja todistetut rakentamistavat ja niiden lisäksi myös uusimmat rakennusmateriaalit ja osaa ottaa ne huomioon detaljisuunnittelussa. Tämän jälkeen teidän ja työmaan ei tarvitse kuin noudattaa suunnittelijan toimittamia piirustuksia ilman pelkoa vääristä ratkaisuista.
[Alkuun]

TYÖKUVAT
Tiedättehän, että työmaan työkustannukset ovat suurimpia yksittäisiä kustannuseriä rakennusprojektissanne. Jokainen ylimääräinen ihmettely tai hidas työtapa maksaa, mutta hyvällä suunnittelulla ja harkituilla rakenteilla voi säästää. Joskus voi kannattaa jopa ostaa kalliimpia materiaaleja, mikäli sillä säästää työmiesten aikaa.
Mikäli haluatte, että rakennusprojektinne edistyy myös työmaalla jouhevasti, varmistakaa, että saatte taloonne harkitut työpiirustukset mittoineen ja tarpeellisine detaljeineen. Työdetaljeissa näytetään tarkasti tärkeät yksityiskohdat ja niiden rakentamistavat, näin kirvesmiesten ei tarvitse pitää kalliita mietintätaukoja, eikä työvaiheita tarvitse tehdä moneen kertaan - ainakaan vajavaisten suunnitelmien vuoksi.
Tärkeää työmaan sujuvuudelle on myös se, että detaljit ovat työteknisesti mahdollisimman helppotekoisia ja käytännönläheisiä. Koska suunnittelijamme ovat lähes koko ikänsä rakentaneet myös omilla käsillään, osaavat he miettiä rakennuksen työkuvat ja työmaadetaljit mahdollisimman käytännönläheisiksi. Näin työt työmaalla sujuvat ja paljon kallista aikaa säästyy.
[Alkuun]

Suunnittelutoimisto KOTIIN toimittaa teille kunnolliset ja harkitut työ- ja rakennesuunnitelmat. Kun detaljit on mietitty ajoissa, näette jo alkuvaiheessa, millainen lopputulos teitä odottaa, eikä tarvita turhia, harmillisia ja kalliita muutoksia rakentamisen aikana.
Eivätkä yksityiskohdatkaan pilaa projektianne, sillä pyrimme aina ottamaan suunnitelmissamme huomioon ulkonäköseikat, myös pienimmissä detaljeissa.

Tilaa rakenne- ja työpiirustukset

Suunnittelutoimisto KOTIIN Oy, Korentotie 61, 93270 SOTKAJÄRVI, Puh. 044-0833132, Y-tunnus 2131025-1
    © Suunnittelutoimisto KOTIIN Oy Valid HTML 4.01 Strict