Työmaalta KOTIIN

Kaikki etukäteen ennen työmaan aloittamista tehty työ on kullan arvoista — sen tietää jokainen rakentaja, joka yrittää keskittyä tavaran hankintaan, kaapistojen ja laattojen valintaan tai tapettien selaamiseen rankan työpäivän ja rakentamisen päätteeksi. Meiltä löytyy apuja näihinkin ongelmiin:


KUSTANNUSARVIO itsellenne tai pankkia varten
Ennen projektin aloittamista on hyvä tarkistaa, että suunnitelmat ovat realistisia myös kustannusten osalta, usein rahoittajakin odottaa saavansa tarkemman kustannusarvion rakennusprojektista ennen rahoituspäätöstään.
Laskemme kustannusarvion laskemalla rakenteitten määrät kohteesta saatavilla olevista suunnitelmista ja muista esitiedoista (mitä tarkemmat suunnitelmat, sitä tarkempi kustannusarvio). Hintojen pohjana käytämme Rakennustieto Oy:n rakennusosien kustannuksia, joissa otetaan huomioon materiaalien ja työn menekit ja kustannukset.
Kustannukset ilmoitetaan rakennusosittain jaoteltuina.
Tilaa kustannusarvio
[Alkuun]

MÄÄRÄLASKENTA materiaalien tarjoiluttamista ja hankintaa varten (ns. puuosatoimituksen osalta)
Jotta teille olisi helppoa tarjoiluttaa eri materiaalintoimittajat, voimme laskea valmiiksi taloon tarvittavat materiaalit ja esittää ne rakennusosittain listattuina. Näin voitte toimittaa valmiit listat eri toimittajille, ja heiltä saamienne tarjousten vertailu on paljon helpompaa, kun tavarantoimittajien on tarjottava samaa materiaalia sama määrä, eikä mitään jää arvailujen varaan.
Tilaa määrälaskenta
[Alkuun]

HUONEPIIRROKSET sisustajan avuksi ja työkaluksi
Voimme tehdä teille talostanne huonepiirroksia, joiden avulla pystytte näkemään huoneet ja tilat konkreettisemmin. Nämä kuvat voitte toimittaa sisustussuunnittelijallenne, mutta ne ovat kullanarvoinen työkalu myös silloin, kun itse mietitte huoneisiin sopivia värejä ja materiaaleja. Tilojen hahmottaminen helpottuu, ja kun materiaalit ja värit ovat paperilla. Niistä on helppoa mitata tarvittavat määrät, pyytää tarjouksia toimittajilta ja hankkia materiaalit työmaalle oikea-aikaisesti. Lopulliset piirrokset auttavat teitä myös muistamaan sisustuslinjanne läpi projektin ja pysymään siinä, jolloin lopputulos ei hajoa ja saatte sitä mistä alun perin haaveilitte.
Tilaa huonepiirrokset
[Alkuun]

TALOTOIMITTAJIEN TARJOILUTTAMINEN valintaanne helpottamaan
Jos olette päätyneet valmistalon hankintaan, on tärkeää osata valita kohteeseenne sopivat talotoimittajat, joilta pyytää tarjousta. Toimittajien valintaan vaikuttavat mm. haluamanne rakennetyyppi ja toivomanne ulkonäködetaljit — ei niinkään talotehtaiden tai rakentajien valmismallistot (paitsi joissakin tapauksissa). Koska omaamme vuosikymmenien kokemuksen taloteollisuuden alalta, pystymme avustamaan tehtaiden tai rakentajien valikoimisessa jo tässä vaiheessa, samoin voimme avustaa siinä, että tarjouspyyntönne olisi mahdollisimman yksiselitteinen. Mitä selkeämpi tarjouspyyntö teillä on, sitä helpompaa tarjousten keskinäinen vertailu on.
Tilaa tarjouspyynnöt
[Alkuun]

TARJOUSTEN VERTAILU talotoimittajien tai rakentajien kesken
Kun olette saaneet tarjoukset eri talotoimittajilta tai rakentajilta, vaatii niiden todellinen vertailu asiantuntemusta ja kokemusta. Lupaamme luottamuksellisen ja asiantuntevan tarjousten vertailun, jossa otetaan huomioon eri tuotteiden ominaisuudet, toimitussisällöt ja hintaerot. Näin saatte konkreettisen pohjan päätöksenteollenne ja teille on helpompaa tehdä ostopäätökset hinnan, tuotteen ja tunteen monivaiheisissa kiemuroissa.
Suunnittelutoimisto KOTIIN Oy ei ole sidoksissa mihinkään toimittajaan ja toimii täysin puolueettomana asiantuntijananne.
Tilaa tarjousten vertailu
[Alkuun]

Kontiotuote Oy:n pääkonttori
Suunnittelijamme toimi Kontiotuote Oy:n uuden pääkonttorin rakenne- ja pääsuunnittelijana talvella 2006-2007. (Kuva: Kontiotuote Oy)

PÄÄSUUNNITTELIJAPALVELU
Rakennuslain mukaan jokaisella rakennuskohteella on nykyisin oltava pääsuunnittelija, joka pitää huolen siitä, että rakennuksen eri suunnitelmat (rakennus-, rakenne-, sähkö-, LVI- jne. suunnitelmat) toimivat keskenään. Mikäli haluatte saada projektillenne pääsuunnittelijasta mahdollisimman suuren avun, kannattaa aloittaa yhteistyö heti suunnittelun alkutaipaleilla, luonnosvaiheessa, sillä hänen tärkeimpänä tehtävänään on kulkea rinnallanne koko suunnitteluvaiheen ajan ja auttaa ammattitaidollaan suunnittelun mahdollisissa karikoissa.
Muiden suunnitelmiemme ohella voimme tehdä kanssanne myös pääsuunnittelijasopimuksen. Mutta koska pääsuunnittelijan on käytävä esim. aloituskokouksessa ja työmaalla, solmimme pääsuunnittelijasopimuksia ainoastaan, mikäli rakennuspaikkanne on kohtuullisen lähellä toimipistettämme (Pudasjärvi). Näin voimme tehdä työmme kunnolla.
Pääsuunnittelijananne voimme laatia talostanne myös rakennuslain vaatiman energiatodistuksen.
On myös mahdollista tilata meiltä kohteellenne uudisrakennuksen energiatodistus, minkä oma pääsuunnittelijanne allekirjoittaa (kuten laki edellyttää) ja toimittaa rakennusvalvontaanne. (ks. myös erillinen energiatodistus)
Tilaa pääsuunnittelija (rak.paikka Pudasjärvi)
[Alkuun]

VASTAAVA TYÖNJOHTAJA (eli vastaava mestari)
Rakennuslaki määrää, että jokaisella työmaalla, siis myös pientalotyömailla, on oltava vastaava työnjohtaja. Hänen työpanoksensa projektinne kulussa on ajankohtainen rakennusluvan myöntämisestä loppukatselmukseen saakka. Vastaavan työnjohtajan on oltava kuntanne rakennustarkastuksen hyväksymä rakennusalan ammattilainen, jonka tehtäväkenttään kuuluu eräitä lakisääteisiä tehtäviä (mm. yhteydenpito rakennusviranomaisiin ja vastuu työmaan teknisen toteutuksen tasosta), mutta niiden lisäksi hänen toimenkuvaansa on mahdollista laajentaa sopimuksen mukaan.

Monesti pientalotyömailla sama henkilö toimii sekä pääsuunnittelijana että vastaavana työnjohtajana, mikä onkin järkevä ratkaisu, mikäli tämä henkilö on näiden molempien tehtävien ammattilainen — osatkaa vaatia toimen hoitajalta sopimuksen mukaista työpanosta, pelkkä nimi paperissa ei ole enää nykypäivää.
Tilaa vastaava työnjohtaja (rak.paikka Pudasjärvi)
[Alkuun]

TYÖMAAVALVONTA
Puuttuuko teiltä vielä työmaavalvoja?
Valvoja toimii teidän edustajananne ja etujenne valvojana työmaalla, jos ette itse ehdi tai pysty sitä tekemään vaikkapa pitkän välimatkan vuoksi. Hän toimii linkkinänne työmaalle ja tarkistaa, että työt tehdään vaatimallanne tavalla ja tavarantoimittajat toimivat sopimusten mukaisesti.
Tilaa työmaavalvoja (rak.paikka Pudasjärvi)
[Alkuun]

ERILLINEN ENERGIATODISTUS
Vuoden 2009 alusta alkaen on rakennuksen tai huoneiston vuokrauksen tai myynnin yhteydessä esitettävä kohteesta voimassa oleva energiatodistus. Erillisen energiatodistuksen laskijalla on oltava ympäristöministeriön asetuksen mukainen riittävä pätevyys (koulutus, perehtyminen asiaan ja hyväksytty pätevyyskoe), jonka varmentaa ympäristöministeriön hyväksymä pätevyyden toteaja.
Olemme suorittaneet erillisen energiatodistuksen pätevyyden (PETA), joten voitte olla varma antamamme energiatodistuksen asianmukaisuudesta. [Todistus]
Erillisen energiatodistuksen antajan on käytävä paikan päällä tekemässä erillisen tarkastuksen ja kirjattava energiaselvitykseen aina myös huomioita ja toimenpide-ehdotuksia rakennuksen energiatehokkuuden parantamiseksi. Lain mukaan ja asiallisesti tehtynä energiaselvitys ja -todistus ei olekaan enää ylimääräinen paha, vaan merkki siitä, että kiinteistöstä halutaan pitää huolta seuraamalla sen energiankulutusta ja pyrkimällä parantamaan sen energiatehokkuutta, mihin kiinteistönomistaja saa siis apua tehdystä energiaselvityksestä.
Tilaa erillinen energiatodistus
[Alkuun]

Suunnittelutoimisto KOTIIN tarjoaa palvelujaan suunnittelutehtävissä joka puolelle Suomea ja vastaavan työnjohtajan, pääsuunnittelijan sekä työmaavalvojan tehtävissä Pudasjärven lähistölle rakentaville.


Mikäli olemme unohtaneet mainita sivuillamme jonkin teille tärkeän rakentamisen palveluihin liittyvän asian, älkää epäröikö ottaa asiast yhteyttä — ehkäpä voimme silti auttaa siinäkin asiassa.
Ottakaa yhteyttä ja pyytäkää tarjous, niin rakentamisprojektinne saa otettua seuraavan askeleensa eteenpäin.


Suunnittelutoimisto KOTIIN Oy, Korentotie 61, 93270 SOTKAJÄRVI, Puh. 044-0833132, Y-tunnus 2131025-1
    © Suunnittelutoimisto KOTIIN Oy Valid HTML 4.01 Strict