TALOTEHTAILLE JA AMMATTIRAKENTAJILLE

Meneekö työntekijäkapasiteettinne jokapäiväisen tuottavan työn tekoon ettekä ehdi kehittämään tuotettanne tai sen myynti- tai suunnitteluaineistoa?
Omaamme pitkän ja vahvan työkokemuksen erilaisista valmistaloteollisuuden myynnin, viennin ja suunnittelun työtehtävistä ja pystymme auttamaan teitä useissa erilaisissa taloteollisuuden tehtävissä. Olemme tottuneet nopeatahtiseen työhön ja asiakkaamme ovat olleet tyytyväisiä.
Voimme yhdessä ideoida ja tarvittaessa tuottaa tarvitsemianne tuotekehitys-, detaljointi- ym. projekteja tai toimia alihankintatyöntekijänänne. Alla muutamia esimerkkejä — ottakaa reilusti vaan yhteyttä ja pyytäkää tarjoustamme.


MALLISTOT
Tarvitsetteko uusia malleja asiakkaallenne, esitteeseenne tai vientiin — tai jopa kokonaisen malliston uuteen esitteeseenne? Tuntuuko, etteivät mallinne pure vaikkapa saksalaiseen asiakkaaseen?
Kun kerrotte tarpeenne ja kohderyhmänne, löydämme varmasti yhteisen sävelen mallistosuunnittelussa. Pystymme ottamaan arkkitehtuurisuunnittelussa huomioon myös tekniset standardinne ja niiden mahdolliset rajoituksetkin, sillä tahdomme tuottaa malleja, jotka voitte ongelmitta toteuttaa sekä suunnittelussa, tuotannossa että työmaalla. Eikä kuvien tuottaminen saksan- tai englanninkielellä ole meille ongelma.
Alkuvuonna 2008 saksalaisen rakennuslehden der Bauherr lukijat valitsivat hirsitalotehtaalle suunnittelemamme mallin Inari omassa hintaluokassaan "Lukijatalo 2008" -pronssimitalistiksi. Talon pohjaratkaisua kehuttiin tarkoin harkituksi ja mietityksi ja kiiteltiin sen muunnosoptiota. Lehti kuvailee myös muiden suunnittelemiemme mallien pohjaratkaisuja sanoilla trendikäs (Myrtillus) ja erittäin tarkoituksenmukainen ("sehr zweckmässig") (Anemo) sekä molempien mallien onnistunutta ulkonäköä.
Referenssejä
[Alkuun]

TARJOUSLUONNOKSET
Onko kotimaan tai viennin myyntiorganisaationne tyytymätön tuottamiinne tarjouksiin, haluaisivatko he tarjota myyvempiä luonnoksia taloista jo tarjousvaiheessa? Vai vaativatko asiakkaat siistimpiä tarjouksia perspektiivikuvineen, mutta teillä ei ole mistä sellaisia ottaa — suunnitteluosasto käy ylikierroksilla eivätkä ne ohjelmatkaan oikein sovi siihen tarkoitukseen...
Loppuasiakas on nykypäivänä yhä vaativampi ja osaa arvostaa fiksuja tarjouksia — eikö silloin kannata investoida tarjousluonnoksiin ainakin suuremmissa projekteissa? Ottakaa yhteyttä ja kysykää tarjoustamme, teemme tarjouskuvat nopeasti asiakkaan heppoisistakin luonnoksista, haluttuina kieliversioina jopa 3D-luonnoksiksi asti.
[Alkuun]

TARJOUSLASKENTA
Jos myyntiosastonne kapasiteetti ei riitä tai haluatte kohdentaa työntekijöittenne osaamisen johonkin muuhun kuin rutiininomaiseen tarjouslaskentaan, olemme apunasi: voimme tarjota tarjouslaskentapalveluita ammattitaitoisesti, nopeasti ja luottamuksellisesti, silloin kun sitä tarvitsette. Olemme valmiita käyttämään yrityksenne standardiohjelmia ja -järjestelmiä tai voimme hoitaa asian myös omilla työkaluillamme — miten vain katsotte parhaaksi. Tarjouslaskentaan voidaan sisällyttää piirustus-, toimitussisältö- ja rakennelaskenta-apua tarpeittenne mukaan, ja kaikki tarvittaessa myös englannin tai saksan kielellä.
[Alkuun]

SUUNNITTELU JA TUOTEKEHITYS
Onko suunnitteluosastonne tiukilla? Pystymme tuottamaan tuotantoaikataulullisesti oikeaan aikaan tarvitsemianne suunnitelmia: pääpiirustuksia, kustannusarviota, perustuksen mittapiirroksia, rakennekuvia, työpiirustuksia, detaljeja, määrälaskentaa, alihankintatilauksia, tuotannon tarvitsemia suunnitelmia jne. Olemme joustavia, voimme tehdä vain osan suunnitelmista tai kokonaisuuksia.
Tehtaan standardien noudattaminen, tuotannollisesti ja työmaateknisesti taloudellinen mutta rakenteellisesti normit täyttävä tapa suunnitella rakennukset on meille itsestäänselvyys. Myös suunnitelmat pystymme toteuttamaan sekä suomen, englannin että saksan kielillä.
[Alkuun]

ENERGIATODISTUKSET
Olemme laskeneet tuhansia kompensaatiolaskelmia ja energiatodistuksia talotehtaan mallistoille, joten pystymme tekemään niitä myös teille erittäin tehokkaasti ja suurella kokemuksella. Kaikilla haluamillanne rakennevaihtoehdoilla — joko yksittäisille taloille tai vaikka koko mallistollenne.
[Alkuun]

LEHDISTÖTIEDOTTEET
Tahtoisitteko tiedottaa alanne lehdistöä mullistavasta tuotteestanne, toimitilojenne avajaisista, uudesta esitteestänne tai muusta tärkeästä asiasta, jotta kallis investointinne tulisi asiakkaitten tietoon eikä menisi hukkaan?
Kerro uutuudesta ja taustoista, niin valmistelemme yhtiöllenne asiasta lehdistötiedotteen. Näin lehdistö saa tarvitsemaansa aineistoa ja yhtiönne nimeään ja tuotettaan esille. Halpa lisä suuriin investointeihinne verrattuna — markkinointi on aina tärkeää.
[Alkuun]


Suunnittelutoimisto KOTIIN Oy, Korentotie 61, 93270 SOTKAJÄRVI, Puh. 044-0833132, Y-tunnus 2131025-1
    © Suunnittelutoimisto KOTIIN Oy Valid HTML 4.01 Strict